Pa a Ha – opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o.

Servisní činnost v oblasti zdvihacích zařízení:


 •       pravidelné preventivní prohlídky zdvihacích zařízení

 •       drobné, střední i generální opravy zdvihacích zařízení - strojní i elektro

 •       inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN 270103

 •       revize zdvihacích zařízení dle ČSN 270103

 •       revizní zkoušky strojní dle ČSN 270103

 •       revizní zkoušky elektro dle ČSN 270103          

 •       revize manipulačních přípravků a traverz

 •       zvláštní posouzení stavu jeřábů

 •       zpracování systému bezpečné práce

 •       prohlídky ocelových konstrukcí

 •       geodetické zaměření jeřábových drah a jejich následné vyrovnání


Naše společnost nabízí 24h non-stop službu při odstraňování poruch.

tel.: 474 650 060
fax: 474 658 432

IČ: 49099388
DIČ: CZ49099388

Pa a Ha s.r.o.
Dukelská 5910
P.O.BOX 7
Chomutov 430 01
pa-ha@pa-ha.cz

ČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006

Foxlea design

www.pa-ha.cz

více než
20let
s vámi