Pa a Ha – opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o.

Lana se zalisovanými oky – dle ČSN EN 13 411 – 3 a ČSN EN 13 414 – 1

ø lana d (mm) provedení konců délka lana (mm)
1000 2000 3000 4000 5000 6000
6,3 O-O
O-H
2-H
4-H
8 O-O
O-H
2-H
4-H
10 O-O
O-H
2-H
4-H
11,2 O-O
O-H
2-H
4-H
12,5 O-O
O-H
2-H
4-H
14 O-O
O-H
2-H
4-H
16 O-O
O-H
2-H
4-H
18 O-O
O-H
2-H
4-H
20 O-O
O-H
2-H
4-H
22,4 O-O
O-H
2-H
4-H
25 O-O
O-H
2-H
4-H
28 O-O
O-H
2-H
4-H
31,5 O-O
O-H
2-H
4-H

Vázací prostředky, které nejsou uvedeny v tomto výrobním programu /tzn. jiných délek, průměrů/ je možno dohodnout idividuálně dle požadavku zadavatele. Všechny vázací prostředky jsou kontrolovány a opatřeny příslušným osvědčením, atestem a protokolem o shodě.

Všechny vázací prostředky jsou vyrobeny dle dosud platných ČSN v typech SS,FS,ST,FT.

Radvanicích, č. povolení 08-T-021/L00761, 08-T-020/L00759.

Poznámka:

O-O: oko-oko O-H: oko-hák O2-H: dvojzávěs O4-H: čtyřzávěs

Nosnost vázacích prostředků v provedení O-O :

d 6,3 300 kg d 8 500 kg
d 10 800 kg d 11,2 1 000 kg
d 12,5 1 250 kg d 14 1 600 kg
d 16 2 100 kg d 18 2 700 kg
d 20 3 400 kg d 22,4 4 300 kg
d 25 5 400 kg d 28 7 000 kg
d 31,5 9 100 kg

tel.: 474 650 060
fax: 474 658 432

IČ: 49099388
DIČ: CZ49099388

Pa a Ha s.r.o.
Dukelská 5910
P.O.BOX 7
Chomutov 430 01
pa-ha@pa-ha.cz

ČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006

Foxlea design

www.pa-ha.cz

více než
20let
s vámi