Pa a Ha – opravy a revize zdvihacích zařízení a jeřábových drah s.r.o.

Historie společnosti Pa a Ha

 Naše společnost vznikla již v roce 1993, kdy se několik bývalých spolupracovníků z provozu údržby jeřábů Válcoven trub rozhodlo podnikat doslova v garáži.

Během poměrně krátké doby bylo pro požadovaný obor zapotřebí mnohem více prostoru a strojů. Pánové Zdeněk Papež a Jiří Hamerle tedy vzali budoucnost firmy do svých rukou a založili společnost s ručením omezeným.

V pronajatých halách v areálu VT v Chomutově tak začalo to pravé podnikání. Spolu s 25 zkušenými zaměstnanci a s pomocí několika obráběcích a dalších strojů byla prováděna údržba a opravy zdvihacích zařízeních a jeřábových drah v místních strojírenských společnostech. Se zvyšujícími se nároky na rychlost a kvalitu prováděných služeb se zvyšoval počet zaměstnanců, strojů pro výrobu a opravy náhradních dílů, ale i skladových zásob.

Společnost tak mohla podstatně rozšířit služby i o samotnou výrobu mostových jeřábů, ocelových konstrukcí a vázacích prostředků. Spektrum zákazníků se tím výrazně rozšířilo.

Abychom byli schopni udržet vysoký standard a pružnost poskytovaných služeb, bylo zapotřebí se zamyslet nad zrychlením servisu a tedy zkrácením dojezdového času a vzdálenosti k našim zákazníkům. Byl tedy zaveden nepřetržitý provoz, rozšířen vozový park a naplánováno otevření dalších servisních středisek.

V roce 2000 jsme si pronajali prostory v Děčíně, odkud jsme dodnes úspěšně schopni obsloužit zákazníky od Ústí nad Labem až po Štětí či Roudnici nad Labem. Díky narůstajícímu obratu bylo již ke konci roku 2006 možné nahradit pronajatou dílnu zakoupením vlastních a hlavně větších prostor v Děčíně - ul. Oldřichovské, kde je konečně možné naplno využít všechny technické prostředky a stroje.

K dalšímu rozvoji přispělo zahájení provozu střediska v Kladně v areálu Sochorové válcovny v roce 2005. S narůstajícím počtem zákazníků a požadavků rostly i nároky na kvalitu výrobků i systému řízení služeb a jakosti jako celku. Již v roce 2000 jsme tedy zavedli nový systém řízení jakosti a úspěšně prošli certifikací u společnosti ITI TÜV Praha a získali tak certifikát ISO 9000. V roce 2007 jsme obhájili a získali certifikát dle systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001-2001 a ČSN EN ISO 3834-2:2006.

I tato skutečnost přispívá k hledání nových odběratelů a v roce 2015 jsme i díky 63 stálým a zkušeným zaměstnancům schopni obsloužit cca 50 společností prováděním pravidelných preventivních prohlídek na více jak 1300 zdvihacích zařízeních. Celkem poskytujeme naše služby a výrobky cca 450 firmám s požadavky na výrobky, či služby ze všech oborů a širokého spektra specializovaných oprávnění naší společnosti. Naše servisní střediska se nacházejí v Chomutově, Děčíně, Lokti a Kladně.

V současné době se vyvíjí spousta nových trendů v jeřábové technice i ostatních oblastech našeho podnikání. Snažíme se tedy nezůstat pozadu a díky zvyšujícím se zkušenostem všech našich zaměstnanců a ochotě zákazníků investovat do nových technologií, můžeme efektivně přispívat k rozvoji a modernizaci našeho strojírenství.

Naším cílem je tedy i nadále posilovat naší pozici na trhu a být spolehlivým, pružným a přínosným partnerem našim zákazníkům v oblasti oprav, údržby, revizí a dodávek veškerých zdvihacích zařízení a jeřábových drah a rovněž nadále rozvíjet rostoucí produkci vázacích prostředků, ať už ocelových, textilních či řetězových.

REFERENCE:

Třinecké železárny, a.s.

Severočeské doly, a.s.

Prodeco, a.s.

Revitrans, a.s.

Constellium Extrusions Dečín s.r.o.

Kovošrot Group CZ, a.s.

Vitrablok s.r.o.

United Energy, a.s.

ČEZ, a.s.

Czech Coal, a.s.

Solar Turbines EAME s.r.o.

GE Aviation Czech s.r.o.

Nymwag Factory, a.s.

Válcovny trub Chomutov, a.s.

Glazura, s.r.o.

Parker Hannifin Industrial, s.r.o.

Gestamp Louny, s.r.o.

Donaldson Industrial CR, s.r.o.

...a mnoho dalších


tel.: 474 650 060
fax: 474 658 432

IČ: 49099388
DIČ: CZ49099388

Pa a Ha s.r.o.
Dukelská 5910
P.O.BOX 7
Chomutov 430 01
pa-ha@pa-ha.cz

ČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006

Foxlea design

www.pa-ha.cz

více než
20let
s vámi